Dagsorden

6. mødedag, onsdag den 17. april 2024, kl. 09:30
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7X
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.
( Jvf. § 37 stk. 7. )

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 155
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, i samarbejde med Royal Greenland, at udarbejde en plan for etablering af flere torskebure.
Inatsisartut medlem, Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et udvalg bestående af repræsentanter fra IA og S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at undersøge muligheden for at gøre solhvervsdagen til en halv fridag. Undersøgelsen skal indeholde om hvordan solhvervsdagen kan gøres til en halv fridag og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil afstedkomme. Undersøgelsen skal fremlægges under FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit