Dagsorden

17. mødedag, tirsdag den 21. maj 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et udvalg bestående af repræsentanter fra IA og S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at undersøge muligheden for at gøre solhvervsdagen til en halv fridag. Undersøgelsen skal indeholde om hvordan solhvervsdagen kan gøres til en halv fridag og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil afstedkomme. Undersøgelsen skal fremlægges under FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 69
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at der i Grønland indføres regler om, at alle fartøjer, der sejler i grønlandske farvande, skal være forsynet med en EPIRB ombord.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 156
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2023
Vestnordisk Råd henstiller til regeringerne i Island, Grønland og Færøerne
-at de vestnordiske regeringsledere drøfter en fælles tilgang til en holistisk plan for hvordan de vestnordiske lande i samarbejde kan værne om Havet som vores spisekammer
-at de vestnordiske regeringsledere arbejder målrettet for at forebygge at ressourcer går til spilde, at sikre fødevareforsyningssikkerhed, at agere mod forurening, at Arktis forbliver et lavspændingsområde, og at beskytte den biologiske mangfoldighed og Havets økosystemer
-at de vestnordiske regeringsledere er initiativtagere, sætter mål om at Nordatlanten er verdens mest bæredygtige havområde og er forgængere herom, ikke kun regionalt men også i Arktis og internationalt
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 156
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2023
Vestnordisk Råd henstiller til regeringerne i Island, Grønland og Færøerne
-at de vestnordiske regeringsledere drøfter en fælles tilgang til en holistisk plan for hvordan de vestnordiske lande i samarbejde kan værne om Havet som vores spisekammer
-at de vestnordiske regeringsledere arbejder målrettet for at forebygge at ressourcer går til spilde, at sikre fødevareforsyningssikkerhed, at agere mod forurening, at Arktis forbliver et lavspændingsområde, og at beskytte den biologiske mangfoldighed og Havets økosystemer
-at de vestnordiske regeringsledere er initiativtagere, sætter mål om at Nordatlanten er verdens mest bæredygtige havområde og er forgængere herom, ikke kun regionalt men også i Arktis og internationalt
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 157
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2023
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for en etablering af lokale og en fælles vestnordisk madpyramide, herunder ved eventuel implementering af anbefalinger i rapporten Nordic Nutrition Recommendations 2023.
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 157
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2023
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for en etablering af lokale og en fælles vestnordisk madpyramide, herunder ved eventuel implementering af anbefalinger i rapporten Nordic Nutrition Recommendations 2023.
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 119
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan øge interessen for at uddanne sig til journalist.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 61
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan yde kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til idrætsudøvere som deltager i idrætsarrangementer.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit