Dagsorden

13. mødedag, tirsdag den 7. maj 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 130
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde redegørelse af lovgivningen og kommunens administration konsekvenser for erhvervsfiskere og fangers mulighed for at få ydet offentlig hjælp.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 155
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, i samarbejde med Royal Greenland, at udarbejde en plan for etablering af flere torskebure.
Inatsisartut medlem, Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et udvalg bestående af repræsentanter fra IA og S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at undersøge muligheden for at gøre solhvervsdagen til en halv fridag. Undersøgelsen skal indeholde om hvordan solhvervsdagen kan gøres til en halv fridag og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil afstedkomme. Undersøgelsen skal fremlægges under FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre regler, der gør det muligt for studerende på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser at gå til reeksamen med henblik på at forbedre en karakter.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 48
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at revidere Landstingslov om Grønlands Naturinstitut, således at fangeres og fiskeres viden om fangstdyr og fisk bruges i forskning og i vurderingerne. Den nye lov skal fremsættes til FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit