Dagsorden

5. mødedag, tirsdag den 16. april 2024, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 20
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Vedtaget

Imm./pkt.: 70
(Punkterne 70 og 100 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission med henblik på indførelse af strafferammer i kriminalloven for Grønland. Kommissionens arbejde forelægges til Inatsisartut senest EM2025.
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 100
(Punkterne 70 og 100 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på at iværksætte det nødvendige forberedelsesarbejde, der skal danne grundlag for at indføre en grønlandsk straffelov
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 130
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde redegørelse af lovgivningen og kommunens administration konsekvenser for erhvervsfiskere og fangers mulighed for at få ydet offentlig hjælp.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut