Abortankenævnet

Et samråds afgørelser kan indbringes for et ankenævn, der tillige fører tilsyn med samrådenes virksomhed.

 

Ankenævnet består af Rigsombudsmanden, Landslægen, Departementchef for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender og et medlem af Inatsisartut. For sidstnævnte medlem vælger Inatsisartut også en stedfortræder. 

 

I behandlingen af hver klagesag deltager alle 4 medlemmer.

 

Inatsisartut har på sit konstituerende møde valgt et nyt medlem og en suppleant.

Valget gælder for valgperioden for Inatsisartut.

 

 

Kontakt:

Abortankenævnet

Landslægeembedet

Intaleeqqap aqqutaa 2

Postboks 120

3900 Nuuk

Telefoni: +299 34 51 92

Fax: +299 32 51 30

E-postadresse: nun@nanoq.gl