Lønningsrådet for Grønlands Selvstyres tjenestemænd i Danmark

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. marts 1986 om sammensætningen af Lønningsrådet vedrørende Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd i Danmark, jfr. Landstingslov nr. 21. af 18. december 2003 om Grønlands hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, vælger Inatsisartut af sin midte mindst 4 og højst 9 medlemmer.

 

Antallet af valgte medlemmer og suppleanter fra Inatsisartut kan med fordel følge antallet af medlemmer i Lønningsrådet. Samtidig vil det endvidere være en fordel, såfremt der var personsammenfald mellem Inatsisartuts valgte medlemmer til Lønningsrådet og Inatsisartuts valgte medlemmer til Lønningsrådet for Grønlands Selvstyres tjenestemænd i Danmark.

 

Til Lønningsrådet vælges for øjeblikket 5 medlemmer og 5 suppleanter fra Inatsisartut.

 

Til Lønningsrådet for Grønlands Selvstyres tjenestemænd i Danmark bør herefter tilsvarende vælges 5 medlemmer og 5 suppleanter. 

 

Valgperiode

Valgperioden for medlemmerne og stedfortræderne følger Inatsisartuts valgperiode. Såfremt medlemmer af Inatsisartut og stedfortrædere i valgperioden udtræder af Inatsisartut udtræder de ligeledes af Lønningsrådet.

 

Inatsisartut vælger på den konstituerende samling efter nyvalg af sin midte 5 medlemmer og 5 stedfortrædere. Inatsisartut holder indenfor valgperioden om fornødent suppleringsvalg til Lønningsrådet.  

 

Henvendelse:

Selvstyret

Telefon (+299) 34 50 00