Lønningsrådet

Lønningsrådet er nedsat i henhold til § 52 i landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Lønningsrådet består af 15 medlemmer. Næstformanden kan dog kun deltage i afstemningen, når formanden er forhindret i at deltage.

 

Naalakkersuisut udpeger:

  • Formanden
  • Næstformanden
  • 2 medlemmer repræsenterende henholdsvis Grønlands Selvstyres og De Grønlandske Kommuners Landsforenings administration
  • 4 repræsentanter efter indstilling fra centralorganisationerne, jfr. § 51. For organisationsrepræsentanterne efter indstilling fra centralorganisationerne. For repræsentanter for De Grønlandske Kommuners Landsforenings administration efter indstilling fra De Grønlandske Kommuners Landsforening.
  • 2 medlemmer fra De Grønlandske Kommuners Landsforenings bestyrelse eller en kommunalbestyrelse efter indstilling fra De Grønlandske Kommuners Landsforening.

 

Der udpeges suppleanter for medlemmerne.

 

Inatsisartut vælger af sin midte:

5 medlemmer og 5 suppleanter

 

Valgperiode

Valgperioden for medlemmerne og stedfortræderne følger Inatsisartuts valgperiode. Såfremt medlemmer af Inatsisartut og stedfortrædere i valgperioden udtræder af Inatsisartut udtræder de ligeledes af Lønningsrådet.

 

Inatsisartut vælger på den konstituerende samling efter nyvalg af sin midte 5 medlemmer og 5 stedfortrædere. Inatsisartut holder indenfor valgperioden om fornødent suppleringsvalg til Lønningsrådet. 

 

Henvendelse:

Selvstyret

Telefon +299 34 50 00