Rådet for Politiklagesager i Grønland

Rådet for Politiklagesager i Grønland er nedsat i medfør af § 64 i Retsplejelov for Grønland, som ændret ved lov nr. 572 af 10. maj 2022.

 

Rådet for Politiklagesager i Grønland er oprettet med det formål at sikre Den Uafhængige Politiklagemyndighed (”Politiklagemyndigheden”) et tilstrækkeligt kendskab til de grønlandske forhold i behandlingen af sager som vedrører politipersonale i Grønland.

 

Rådet for Politiklagesager i Grønland afgiver med henblik herpå vejledende udtalelser til brug for Politiklagemyndighedens belysning af sådanne sager, herunder klager, anmeldelser og kriminalsager. 

 

Rådet for Politiklagesager i Grønland består af en advokat som formand, der udpeges af Justitsministeren efter indstilling fra advokatrådet, og 2 lægmænd, der udpeges af Justitsministeren efter indstilling fra Inatsisartut.

 

Lægmændene kan ikke samtidig med hvervet som medlem af Rådet for Politiklagesager i Grønland være medlem af en kommunalbestyrelse, Inatsisartut, eller Folketinget. Udelukket er endvidere ministre, medlemmer af Naalakkersuisut, advokater og advokatfuldmægtige samt selvstyrets, centraladministrationens, domstolenes, rigsombuddets, politiets og kriminalforsorgens tjenestemænd og øvrige personale.

 

Alle rådets medlemmer skal have bopæl i Grønland.

 

Inatsisartut skal indstille 6 personer, heraf 3 kvinder og 3 mænd. De indstillede personer skal opfylde ovennævnte kriterier. 

 

Justitsministeren udpeger 2 af de i alt 6 personer, som Inatsisartut indstiller. 

 

Valgperiode

Medlemmerne af Rådet for Politiklagesager i Grønland udpeges for 4 år.

 

Inatsisartut indstiller første gang 6 personer for udpegningsperioden 1. januar 2023 - 31. december 2026.

 

Der er kutyme for, at Justitsministeriet retter henvendelse til Inatsisartut med henblik på Inatsisartuts afgivelse af indstillinger. Inatsisartuts indstillinger skal meddeles Justitsministeriet.

 

Henvendelse:

Rådet for Politiklagesager i Grønland