Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner

Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder reglerne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med gældende offentligretlige regler.


Reglerne om Tilsynsrådets sammensætning og virksomhed er fastsat i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (I daglig tale: "Styrelsesloven")


Tilsynsrådet består af:

  • En formand, som udpeges af Landsdommeren i Grønland, og som skal have bestået juridisk embedseksamen.
  • 2 medlemmer udpeget af Inatsisartut efter hvert valg af Inatsisartut.
  • 2 medlemmer udpeget af kommunerne i forening efter hvert kommunalvalg blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

 

For hvert medlem udpeges tillige mindst 1 stedfortræder.

 

De af Inatsisartut udpegede medlemmer og stedfortrædere behøver ikke være medlem af Inatsisartut.

 

Tilsynsrådet holder møde så ofte som formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

 

Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for Tilsynsrådet.

 

Valgperiode

Inatsisartut udpeger under den konstituerende samling efter nyvalg 2 medlemmer og 2 suppleanter. Efter behov gennemføres suppleringsvalg.