Valgbarhedsnævnet

Valgbarhedsnævnets opgave er at efterprøve valgbarheden af de personer, som er blevet valgt til kommunal- og bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer i Grønland.


Regler om Valgbarhedsnævnets sammensætning og virksomhed findes i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.


Valgbarhedsnævnet består af:

  • Landsdommeren, som er formand for Valgbarhedsnævnet.
  • 2 medlemmer af Inatsisartut, som udpeges af Inatsisartut.
  • 2 kommunal- eller bygdebestyrelsesmedlemmer, som udpeges af kommunerne.

 

Der udpeges suppleanter for hvert af de 4 menige medlemmer i Valgbarhedsnævnet.


Biskoppen tilforordnes nævnet i sager vedrørende valgbarhed til menighedsrepræsentationerne.

 

Valgbarhedsnævnet mødes efter hvert valg gennemført efter Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, og efter behov i valgperioden.


Indenrigskontoret er sekretariat for valgbarhedsnævnet.


Valgperiode:

Valgene gælder som udgangspunkt for 4 år. Dog kan der inden 4 års periodens udløb vælge nye medlemmer, f.eks. i forbindelse med nyvalg til Inatsisartut.

 

 

 

Henvendelse:

Indenrigsafdelingen

Postboks 1015

3900 Nuuk

Telefon +299 34 50 00

e-mail: govsec@nanoq.gl