NunaFonden

NunaFondens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. Fonden er officielt en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for alment velgørende formål i Grønland.

 

NunaFondens bestyrelse vurderer indkomne ansøgninger efter de fastlagte ansøgningsfrister, og giver herefter afslag eller tilsagn. Fondens bestyrelse giver også bevillinger på eget initiativ.

 

Der ydes eksempelvis tilskud til humanitære, sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og idrætsrelaterede formål efter bestyrelsens frie skøn. Ved bevillinger følger der normalt krav om rapportering med tidsfrist med.

 

Herudover yder NunaFonden tilskud til personer til udførelse af særlige projekter indenfor førnævnte formål. Også i disse tilfælde følger et krav om rapportering.

 

Fondens bestyrelse består af seks medlemmer, der udpeges på følgende måde:

  • Efter hvert valg til Inatsisartut udpeger Inatsisartut fem medlemmer og én suppleant for hver til fondens bestyrelse.
  • Bikubenfonden udpeger efter hvert valg til Inatsisartut år ét medlem og én suppleant. Genvalg kan finde sted.

 

De af Inatsisartut udpegede suppleanter deltager kun i bestyrelsesmøder, når der foreligger forfald fra et eller flere af de udpegede fem medlemmer.

 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal udtræde af fondens bestyrelse ved udløbet af det kalenderår, i hvilket de fylder 70 år.

 

Det er ikke et krav, at de af Inatsisartut udpegede medlemmer til fondens bestyrelse er medlemmer af Inatsisartut.

 

Udpegningsperiode:

De 5 medlemmer og 5 suppleanter, der udpeges af Inatsisartut, udpeges for Inatsisartuts valgperiode. Ved den konstituerende samling efter nyvalg gennemfører Inatsisartut ny udpegning til fondens bestyrelse.

 

Henvendelse:

NunaFonden

Aqqusinersuaq 48, 2. th.

Postboks 614

3900 Nuuk

Telefon +299 32 12 66

Telefax +299 32 12 69

Mobil +299 55 07 77

e-mail: nuna@fonden.gl