Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Lovgrundlag

Grønlands Råd for Menneskerettigheder er nedsat i henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 27. november 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

 

 

Sammensætning

Rådet består af 13 medlemmer.

 

Børnetalsmanden, handicaptalsmanden og formanden for Ligestillingsrådet er faste medlemmer.

 

Inatsisartut udpeger 10 medlemmer til rådet, efter indstilling fra organisationer, foreninger og institutioner m.v.

 

  • 1 medlem skal repræsentere NGO’er på børne- og ungeområdet.
  • 1 medlem skal repræsentere NGO’er på handicapområdet.
  • 1 medlem skal repræsentere retsvæsen og retssikkerhed.
  • 1 medlem skal repræsentere uddannelse og forskning.
  • 1 medlem skal repræsentere NGO’er inden for oprindelige folks rettigheder.
  • Yderligere 5 medlemmer skal repræsentere menneskeretlige interesser.

 

Medlemmer, som er udpeget af Inatsisartut, kan kun genudpeges 1 gang.

 

Der udpeges ikke suppleanter.

 

Rådet vælger selv formand.

 

 

Valgperiode

De 10 medlemmer, som udpeges af Inatsisartut, udpeges for en periode på 4 år. 5 medlemmer udpeges hver 2. år.

 

For de 5 medlemmer, som repræsenterer ikke-specifikke menneskeretlige interesser, udløber valgperioden november 2021.

 

For de øvrige medlemmer udløber valgperioden november 2023.

 

 

Henvendelse

Grønlands Råd for Menneskerettigheder

 

Adresse:       

Jens Kreutzmannip Aqq 4, th
Postboks 2302
3900 Nuuk

e-mail: info@humanrights.gl

Telefon: +299 22 95 00